TP Hải Dương biểu dương điển hình tiên tiến

THỨ SÁU, 31/07/2020 14:28:29

Sáng 31.7, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Hải Dương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020 – 2025).


Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

5 tập thể, 7 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 30 tập thể và 30 cá nhân nhận giấy khen của UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua, phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hải Dương được cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo toàn diện. Các phong trào thi đua được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở đăng ký của từng ngành, từng lĩnh vực; có sự gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu như các phong trào thi đua trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

Từ các phong trào trên, trong 5 năm qua, thành phố đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tặng những phần thưởng cao quý. Thành phố có 28 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhì; 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 2 tập thể và 12 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Giai đoạn 2020 - 2025, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực. Thành phố tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng mọi nguồn lực; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển của thành phố nhanh, bền vững; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. TP Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

NGUYÊN THƯƠNG