TP Hải Dương, Gia Lộc: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

THỨ NĂM, 28/11/2019 15:30:08

Ngày 28.11, TP Hải Dương và huyện Gia Lộc tổ chức diễn tập KVPT năm 2019.


      Thành ủy Hải Dương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Tại TP Hải Dương, cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Phần thực binh thực hành tình huống giả định đánh trả địch tiến công vào địa bàn.

Cuộc diễn tập kết thúc vào ngày 29.11. Sáng 30.11, lực lượng diễn tập của TP Hải Dương sẽ tham quan lực lượng vũ trang tỉnh thực hành tiến công địch đổ bộ đường không và bắn kiểm tra một số loại vũ khí trong biên chế.


Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Tại Gia Lộc, với tình huống giả định chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, huyện diễn tập các nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo; hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Công an huyện triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hành thiết quân luật; họp kỳ họp bất thường HĐND huyện; hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng không nhân dân trong tác chiến và một số nội dung liên quan khác...

Ngày 29.11, huyện Gia Lộc tiếp tục diễn tập các nội dung: Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, hiệp đồng chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ, triển khai công tác bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, thực hành sơ tán nhân dân...

PV