Triển khai Nghị quyết phù hợp với điều kiện của từng địa phương

THỨ BA, 27/10/2020 14:51:38

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Thanh Hà sẽ bám sát những định hướng, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh để tiếp tục cụ thể hóa những giải pháp triển khai thực hiện, tạo sự phát triển đột phá.


 

Theo tôi, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống, các địa phương cần phát huy cao độ vai trò của cấp ủy đảng các cấp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội. Cấp ủy cấp huyện chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thiện, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn, điều kiện, nguồn lực của từng địa phương.

Đối với Thanh Hà, sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 18 chỉ tiêu dựa trên định hướng  của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Huyện cũng đã xây dựng 6 đề án, 6 kế hoạch và giao cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong đó cụ thể hóa mục tiêu của cả nhiệm kỳ và từng năm. Thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ bám sát những định hướng, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là việc xác định 1 trong 3 trụ cột phát triển là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao để tiếp tục cụ thể hóa những giải pháp triển khai thực hiện, tạo sự phát triển đột phá. Thanh Hà sẽ tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch. Tăng cường đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng, nhất là mạng lưới giao thông, chú trọng cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Huyện cũng sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao, phát huy tối đa năng lực, sở trường đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

TRỊNH VĂN THIỆN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà