Tứ Kỳ biểu dương 108 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

THỨ BẢY, 11/07/2020 09:45:38

Ngày 10.7, huyện Tứ Kỳ biểu dương, khen thưởng 32 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.


Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

5 năm qua, các phong trào thi đua trong huyện được triển khai rộng khắp, nội dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong huyện lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, được ghi nhận, khen thưởng. Trong đó có 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 72 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, 95 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...

Giai đoạn 2020- 2025, huyện phấn đấu hằng năm có 85% trở lên số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 15- 20 cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

Dịp này, UBND huyện đã biểu dương 21 tập thể và 55 cá nhân; khen thưởng 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020. 

PV