UBND tỉnh Hải Dương không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 

CHỦ NHẬT, 29/03/2020 07:00:17

​Đó là nội dung được nêu trong Thông báo số 64/TB-UBND ngày 27.3 của UBND tỉnh Hải Dương.

Thông báo nêu rõ theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ ba, ngày 7.4.2020.

Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường, phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17.3.2020 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4.2020 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (số 45, phố Bắc Sơn, TP Hải Dương).

Các công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong ngày 7.4 vẫn có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc qua các cách hợp lệ khác.
PV