UBND tỉnh Hải Dương xem xét quy hoạch tỉnh

THỨ SÁU, 18/09/2020 15:05:45

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, UBND tỉnh Hải Dương đã xem xét quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045.


Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9

Sáng 18.9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để xem xét nội dung báo cáo, tờ trình của các sở: Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Tài chính và Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Sớm hoàn thành lập quy hoạch tỉnh 

Trong phiên họp sáng nay, Sở KHĐT đã báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045. Về nội dung này, một số đại biểu cho rằng, Sở KHĐT cần rà soát lại chi phí gián tiếp lập quy hoạch; bổ sung thêm trách nhiệm của các địa phương trong quá trình lập quy hoạch. Trong một số lĩnh vực lớn, quy hoạch chuyên ngành cần có đơn vị tư vấn lập quy hoạch chuyên sâu mới bảo đảm chất lượng, vì vậy cần xem xét bố trí nguồn vốn cho các đơn vị này. Cần rút ngắn thời gian chuẩn bị cho công tác lập quy hoạch để bảo đảm chất lượng. Trong nội dung quy hoạch tỉnh nên bổ sung quy hoạch hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính. Trong quy hoạch hệ thống giao thông, cần nhấn mạnh tổng thể hệ thống giao thông các loại đường bộ, đường thủy. 

Cần xác định, xây dựng các hành lang kinh tế của tỉnh để tập trung phát triển, trong đó có hành lang kinh tế ven quốc lộ và ven sông lớn, đặc biệt là sông lớn chảy qua đô thị. Quy hoạch chung của tỉnh cần căn cứ vào các quy hoạch của các ngành, lĩnh vực lớn. Việc lập quy hoạch cần có lộ trình cụ thể và đi vào thực tiễn. Đề nghị trong quá trình lập quy hoạch cần chú ý đến các quy hoạch giao thông, không gian đô thị gắn với quy hoạch ngành nông nghiệp. Quan tâm đưa vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường vào nhiệm vụ quy hoạch...  

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị Sở KHĐT  và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện quy hoạch. Cần bổ sung căn cứ pháp lý, những văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bố cục quy hoạch nên chi tiết làm 5 phần: căn cứ lập quy hoạch; yêu cầu, nhiệm vụ của quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quy hoạch này yêu cầu chuyên môn cao, nội dung quy hoạch tỉnh bao hàm quy hoạch của các ngành, địa phương và các lĩnh vực khác. Quy hoạch cần tập trung vào phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, con người; đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số. Mục tiêu của tỉnh là phấn đầu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nên đô thị hóa là vấn đề cần được quan tâm. Các sở, ngành, địa phương cần đánh giá, cung cấp số liệu, quy hoạch của đơn vị, ngành phụ trách và quan tâm đến giải pháp thực hiện quy hoạch. Lãnh đạo các sở, ngành phải trực tiếp vào cuộc. Đề nghị đơn vị tư vấn dành thời gian, nhân lực để tư vấn, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở KHĐT tiếp tục triển khai các bước trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.         

Đề nghị công nhận xã Thanh Quang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo của Sở Xây dựng về hồ sơ đề án đề nghị công nhân đô thị xã Thanh Quang (Nam Sách) đạt tiêu chí đô thị loại V. Việc xây dựng xã Thanh Quang thành đô thị loại V là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng đã được UBND tỉnh xác định từ nhiều năm trước. Đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện hồ sơ đề án đề nghị xã Thanh Quang đạt tiêu chí đô thị loại V. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Qua đánh giá, xã Thanh Quang đạt đủ điều kiện để đề nghị được công nhận, xếp loại đô thị loại V. Tổng số điểm chấm theo các tiêu chí của đô thị loại V, xã Thanh Quang đạt 85,39/100 điểm. Trong 59 tiêu chuẩn đánh giá, xã Thanh Quang có 36 tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức tối đa theo quy định, 6 tiêu chuẩn đạt điểm ở mức trung bình, 13 tiêu chuẩn đạt điểm mức tối thiểu và 4 tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định. Tham gia nội dung này, một số đại biểu cho rằng đơn vị  tư vấn cần xem xét lại tiêu chí cây xanh đô thị, chỉ tiêu hệ thống xử lý nước thải, chất thải vì số liệu trong báo cáo hiện nay còn cao...  

Thống nhất nhiều nội dung tờ trình về phát triển đô thị

Cũng trong phiên họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ mở rộng xã Tân Trường (Cẩm Giàng); phương án hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất (SDĐ) khi Nhà nước giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền SDĐ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm và Hoàng Thị Trang có đất thu hồi GPMB phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 qua địa bàn xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ); phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Sở chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương và phương án giá đất cụ thể, phương án thu tiền SDĐ, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty CP Đầu tư HDLAND để thực hiện dự án khu dân cư phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở TNMT hoàn thiện tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cơ bản nhất trí với các báo cáo của Sở Tài chính về: Phương án giá đất cụ thể và giá trị quỹ đất giao tại dự án khu đô thị phía nam TP Hải Dương (phân khu 2; khu A, B, C, D) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đường 62m kéo dài; phương án thu tiền SDĐ dự án khu tái định cư phường Hải Tân (TP Hải Dương). 

LAN NGUYỄN