UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1

THỨ NĂM, 21/01/2021 20:00:19

​Chiều 21.1, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1 để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung do các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường báo cáo.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, Sở Tư pháp báo cáo dự thảo quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Quy chế quy định một số nội dung về rà soát tìm người nhận trẻ làm con nuôi; xác minh hồ sơ và lấy ý kiến cho trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi nước ngoài; xác nhận trẻ đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định cần thiết ban hành quy chế, đồng thời cơ bản nhất trí với dự thảo, yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung ý kiến hoàn chỉnh báo cáo để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Đối với dự thảo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành quy định. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung nếu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thì phải theo quy định Luật Đầu tư công và những văn bản pháp luật liên quan. Về dự thảo quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng khu dân cư (KDC) phía tây thị trấn Nam Sách; phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm khi Nhà nước cho Công ty CP Nhựa An Phát Xanh thuê đất thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo nghề An Phát tại thị trấn Nam Sách; các phương án giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại điểm dân cư mới thôn Dưỡng Thái Trung, điểm dân cư mới thôn Dưỡng Mông (cùng xã Ngũ Phúc, Kim Thành) giai đoạn 1, dự án KDC mới Đồng Giỏ đợt 1 giai đoạn 1, dự án KDC Đồng Triều - lần 2 (cùng phường Đồng Lạc, Chí Linh).

Phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với liên danh Công ty TNHH: Tập đoàn Quang Giáp - Đức Dương để xây dựng khu đô thị Phú Quý tại TP Hải Dương giai đoạn 1; phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho Công ty CP Thái Sơn Bắc Hà để xây dựng KDC Trái Bầu tại phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) nêu rõ tổng tiền thu sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, tiền thuê tư vấn định giá đất ứng trước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung nêu trong các phương án trên, đồng thời yêu cầu TP Hải Dương tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB; các ngành chức năng, địa phương liên quan phải có trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án.
HÀ KIÊN