UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (lần 2): Xem xét nhiều nội dung trình HDND tỉnh

THỨ SÁU, 22/11/2019 20:36:49

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 2) để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp
Chiều 22.11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 2) để xem xét một số nội dung do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì phiên họp.

Đối với báo cáo về rà soát Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Sở Xây dựng trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Sở Xây dựng đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung được UBND tỉnh giao. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí việc cần thiết phải điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, tính toán lại các tiêu chí, nội dung của chương trình để đề xuất nội dung điều chỉnh. Các ngành, địa phương cần rà soát lại danh mục các dự án nhà ở trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để báo cáo, đề xuất các chỉ tiêu phù hợp với thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT). Để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án; chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện, giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra. Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, hoàn tất thủ tục trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Sở KHĐT rà soát lại các mục tiêu, công trình trọng điểm của tỉnh, bố trí vốn theo đúng nội dung chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn sau, cần bố trí nguồn vốn hợp lý cho công tác chuẩn bị đầu tư để tránh những hạn chế như hiện nay. Liên quan đến tờ trình về việc ban hành quyết định phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Sở KHĐT trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí và đề nghị sở phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh đề triển khai các nội dung tiếp theo.

Về tình hình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục do Sở Nội vụ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tại, UBND cấp huyện thời gian qua đã triển khai tích cực kế hoạch xét tuyển giáo viên năm 2019. Đối với các vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng xét tuyển các cấp tiếp tục rà soát, phối hợp với các địa phương thống nhất phương án giải quyết trong toàn tỉnh. Khẩn trương triển khai các bước xét tuyển theo đúng kế hoạch đề ra. Đối với kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/200/ND-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020, Sở Nội vụ cần tiếp tục rà soát, tổng hợp số biên chế tại các cơ quan và UBND cấp huyện. Liên quan đến tờ trình về hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã nghỉ công tác khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần vận dụng tối đa các chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và dự trù, tổng hợp kinh phí, cân đối ngân sách để báo cáo, xem xét phương án hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại phiên họp
Tại phiên họp, Sở Tài chính báo cáo hai tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi và người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư trong tỉnh; tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với 2 nội dung trên. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Trong đó, thống nhất ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi và người thu gom rác tại các thôn, khu dân cư. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Việc điều chỉnh lại bảng giá đất là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện các văn bản, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với tờ trình của Sở Công thương về việc đề nghị ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công của tỉnh. Sở Công thương cần xem xét, đối chiếu với các quy định của Nhà nước về đầu tư hạ tầng để đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Còn dự thảo Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nghiên cứu thêm. 

Đối với tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và bãi bỏ, thay thế Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 10.8.2018 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các nội dung đề xuất. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

Nhiều nội dung kỳ họp xem xét sẽ được hoàn chỉnh để trình HDND tỉnh quyết định trong kỳ họp tới.
PHAN ANH