Vai trò "người cầm lái"

THỨ SÁU, 03/08/2018 12:30:59

​Sinh hoạt chi bộ khu dân cư số 7 hôm ấy có đồng chí thắc mắc tại sao sơ kết 6 tháng đầu năm mà các đảng viên không kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Bí thư chi bộ chưa kịp giải thích thì đồng chí H. lại có ý kiến:

- Tôi được biết theo hướng dẫn của cấp trên, đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, trong đó có cả cấp ủy cơ sở. Vậy đảng viên chúng tôi có ý kiến phê bình thì nói ở đâu?

Bí thư chi bộ vui vẻ đáp:

- Đồng chí hiểu đúng đấy, nhưng cũng đừng ngại. Tự phê bình và phê bình là vũ khí để rèn luyện và xây dựng Đảng, được thực hiện thường xuyên. Tuy lần này chỉ giới hạn trong lãnh đạo, quản lý, nhưng còn nhiều phương thức để đảng viên, quần chúng góp ý kiến phê bình rộng rãi. Đảng ta đang mở rộng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng là mong nhận được tiếng nói xây dựng của nhiều người dân...

Nghe đến đây, nhiều đồng chí đồng tình. Sau đó, thay mặt Ban Chi ủy, đồng chí Bí thư vẫn báo cáo một số nét chính từ kết quả tự phê bình và phê bình của từng đồng chí chi ủy, trước khi phản ánh lên đảng ủy; đồng thời vẫn lắng nghe những ý kiến tham gia. Ngoài việc bổ sung những ưu điểm, hạn chế của tập thể chi ủy và cá nhân trong lãnh đạo khu dân cư thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, có những ý kiến phân tích sâu sắc về vai trò bí thư chi bộ. Từ đó, nhận thấy chủ trương của Tỉnh ủy về sinh hoạt tự phê bình và phê bình nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân đối với kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục. Từ giữa hội trường lại có bàn tay xin phát biểu. Vẫn là đồng chí H., một đảng viên làm công tác đảng lâu năm mới chuyển sinh hoạt về khu dân cư:

- Tôi đồng tình cao với cách làm này, vì gần đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như nhiều đồng chí lãnh đạo khác luôn nhắc đến vai trò người đứng đầu trong các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị… Thiết nghĩ, những đồng chí đó như “người cầm lái”, còn các thành viên lãnh đạo, quản lý khác như ngồi trong “toa đầu”. Người cầm lái có vững thì mới kéo được cả "toa" cùng đoàn tàu chuyển động, đúng không các đồng chí?

Cả phòng họp vỗ tay, thấy chí lý quá.
ĐỒNG CHÍ