Xây dựng chính sách, pháp luật sát đời sống

THỨ SÁU, 27/04/2018 09:38:28

Ngày 26.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 2 tổ tiếp xúc cử tri tại 4 huyện: Thanh Hà, Kim Thành, Gia Lộc và Tứ Kỳ.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kim Thành tại xã Kim Anh
Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đề nghị các cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ thực tiễn để xây dựng luật, ban hành các chính sách phù hợp; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm kỷ luật. Cử tri cũng kiến nghị cần sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh việc hỗ trợ nông dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là nông sản đặc sản. Xử lý tình hình mất an ninh trật tự do hoạt động tín dụng đen. Quản lý chặt chẽ việc xả thải của các doanh nghiệp ra môi trường...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri và cam kết sẽ tiếp tục tham gia với trách nhiệm cao nhất vào việc xây dựng luật pháp. Về sắp xếp bộ máy, tỉnh đang triển khai sáp nhập, sắp xếp tinh gọn các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; tạm dừng việc bổ nhiệm cấp phó... Các đại biểu Quốc hội đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành công an siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong bảo vệ môi trường, hoạt động cầm đồ, tín dụng đen... Liên quan đến nhóm các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, các đại biểu Quốc hội thông tin với cử tri về nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, của Nhà nước, đồng thời đề nghị các sở, ngành tiếp tục tập trung tìm kiếm đầu ra cho nông sản; khai thác các nguồn lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp...
PV