Xây dựng quy chế nội bộ về quản lý trụ sở

THỨ BA, 15/05/2018 20:39:23

Sở Công thương cần rà soát lại trụ sở làm việc, lập hồ sơ quản lý, thực hiện quản lý thường xuyên; xây dựng quy chế nội bộ về quản lý trụ sở, tài sản công.


Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh khảo sát tại Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương)
Chiều 15.5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương và khảo sát tại Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hiện trụ sở làm việc của Khối Văn phòng Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường và cơ sở hoạt động của 2 trung tâm đã xuống cấp, chật hẹp, không bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên. 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng cơ sở hoạt động vào mục đích liên kết không đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn về trụ sở làm việc của Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng trụ sở; việc liên kết không đúng quy định. Đồng chí đề nghị Sở Công thương rà soát lại trụ sở làm việc của sở và các đơn vị trực thuộc, lập hồ sơ quản lý, thực hiện quản lý thường xuyên; xây dựng quy chế nội bộ về quản lý trụ sở, tài sản công. Thực hiện đúng quy trình liên kết, phân cấp quản lý tài sản.
HÀ NGA