Xử lý kỷ luật các trường hợp thực hiện không nghiêm công tác phòng chống dịch

THỨ SÁU, 07/08/2020 11:38:47

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định.

Theo thông báo kết luận ngày 6.8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định. Toàn tỉnh cấm tập trung đông người tại các địa điểm công cộng và người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra đường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Công điện ngày 5.8.2020 của Thường trực Ban Bí thư; Thông báo kết luận số 1886-TB/TU, ngày 29.7.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Tiếp tục tập trung nguồn lực và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc phòng chống dịch bệnh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt ở thôn, khu dân cư, tổ dân phố.

Triển khai toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như tại thời điểm tháng 4.2020. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy tốt hệ thống truyền thanh cấp xã nhằm tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, khu dân cư, tổ dân phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội một cách có hiệu quả, thực hiện toàn dân tham gia cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone để theo dõi, kiểm soát dịch.

Tiếp tục phân loại và thực hiện xét nghiệm ngay những người đi vào vùng dịch có nguy cơ cao từ Đà Nẵng trở về. Các bệnh viện cần tăng cường công tác kiểm tra, sàng lọc, phân luồng đối với bệnh nhân có các biểu hiện của dịch bệnh Covid-19. Ngành y tế cần kiểm tra, rà soát và mua sắm một số trang thiết bị, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đối với việc tổ chức đại hội Đảng, hội nghị, hội thảo, phải thực hiện đúng các quy định về cách ly y tế và các biện pháp về phòng chống dịch. Không tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, người dân khi đi ra đường yêu cầu phải đeo khẩu trang. Giao lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và có biện pháp xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm an toàn, đúng quy định và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; xem xét cho tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, phòng game...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương mình. Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh tại tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định.

PV