250 diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng

THỨ TƯ, 06/12/2017 08:22:52

Chương trình có chủ đề "Hồn thiêng sông núi" gồm 3 chương: "Nhẫm Dương: Nguồn cội - tâm linh", "Thi đàn Kính Chủ" và "Non thiêng An Phụ".

Thời gian qua, các đạo diễn, diễn viên tích cực chuẩn bị chương trình nghệ thuật sử thi tại Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới, sẵn sàng sơ duyệt và tổng duyệt vào ngày 8 và 9.12.

Chương trình do TS. Trần Đình Ngôn là tác giả kịch bản, tổng đạo diễn, có chủ đề "Hồn thiêng sông núi" gồm 3 chương: "Nhẫm Dương: Nguồn cội - tâm linh", "Thi đàn Kính Chủ" và "Non thiêng An Phụ". 250 diễn viên Nhà hát Chèo Hải Dương và Trường Múa Việt Nam tham gia biểu diễn. Màn sử thi sẽ giúp khán giả hiểu thêm về truyền thống lịch sử lâu đời, giá trị văn hóa đặc sắc của các khu di tích, tinh thần đoàn kết, yêu nước nồng nàn, không ngại hy sinh của người dân địa phương trong cuộc chiến chống ngoại xâm, xây dựng quê hương, đất nước.
VỊ THỦY