Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật hát tuồng ở Thạch Lỗi

THỨ SÁU, 18/09/2020 20:05:34

Ngày 18.9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức chương trình sưu tầm, tư liệu hoá và truyền dạy nghệ thuật hát tuồng xã Thạch Lỗi.


Nghệ nhân Ưu tú Vũ Thị Diên, một trong hai người nắm giữ tinh hoa nghệ thuật tuồng Thạch Lỗi 
Theo kế hoạch, Ban Chủ nhiệm chương trình sẽ tổ chức sưu tầm, tư liệu hoá các tài liệu liên quan đến di sản văn hoá nghệ thuật hát tuồng tại xã Thạch Lỗi qua phỏng vấn, ghi âm, quay phim tư liệu từ những cá nhân đang thực hành di sản văn hóa đang sinh sống tại xã này. Phối hợp với các nghệ nhân cùng cộng đồng xây dựng chương trình và tổ chức lớp truyền dạy những kỹ năng thực hành trong nghệ thuật hát tuồng cho người dân xã Thạch Lỗi, đặc biệt hướng đến lớp trẻ kế cận.

Sau khi chương trình hoàn thành, Ban Chủ nhiệm sẽ xây dựng báo cáo khoa học để nghiên cứu, định hướng lâu dài trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của môn nghệ thuật này.

Chương trình kéo dài từ nay tới tháng 12.2020. Trong đó, việc tổ chức truyền dạy nghệ thuật hát tuồng dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 10 tới hết tháng 11.

Hiện nay, đội tuồng xã Thạch Lỗi có trên 20 thành viên, hầu hết tuổi đã cao.
NGUYỄN TRƯỜNG