Chuyên gia UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân trên Mã Pì Lèng?

THỨ TƯ, 09/10/2019 05:27:01

Trong báo cáo gửi Chính phủ về công trình sai phạm, UBND tỉnh Hà Giang cho biết chuyên gia UNESCO khuyến nghị Hà Giang xây dựng điểm dừng chân trên Mã Pì Lèng.

>> Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm tại công trình ở Mã Pì Lèng
>> Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phản đối công trình sai phạm tại Mã Pì Lèng
>> Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc 'không ngờ' chủ nhà nghỉ Panorama xây tới 7 tầng
>> Nhà hàng trên Mã Pì Lèng: Xử lý mạnh để không "cái sảy nảy cái ung"

Chuyên gia UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân trên Mã Pì Lèng? - Ảnh 1.

Hà Giang cho biết chuyên gia UNESCO khuyến nghị Hà Giang xây dựng điểm dừng chân trên Mã Pì Lèng

Văn bản số 412/BC-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký cho biết: Theo báo cáo khảo sát của GS Guy Martini - tổng thư ký Ban điều phối Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (GGN) của UNESCO và là chuyên gia của GGN - vào tháng 2.2018, khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng (khu vực xây dựng nhà nghỉ nêu trên).

Căn cứ báo cáo khuyến nghị của chuyên gia GGN, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, giao cho huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện.

Văn bản yêu cầu công trình được hoàn thành trước tháng 7.2018 để phục vụ cho kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 2 năm 2018 vào tháng 9.2018.

Về vị trí xây dựng điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản, Mã Pì Lèng (nhà nghỉ, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama), Hà Giang cho biết công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng.

Chuyên gia UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân trên Mã Pì Lèng? - Ảnh 2.

UBND tỉnh Hà Giang khẳng định sẽ không bao che cho sai phạm

Tuy nhiên, theo điều 36 của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009, công trình này có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của danh thắng Mã Pì Lèng. Do đó, cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ở đây là Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

Hà Giang cũng báo cáo Thủ tướng rằng công trình nhà nghỉ, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng.

UBND tỉnh Hà Giang xác định trách nhiệm ban đầu thuộc về UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Hà Giang cũng báo cáo Thủ tướng về quan điểm và phương hướng giải quyết rằng tỉnh này sẽ "không bao che sai phạm" và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công trình nhà nghỉ, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với các vấn đề về xác định ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, tỉnh Hà Giang xin ý kiến của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và mời các chuyên gia giúp đánh giá làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định.

Theo Tuổi trẻ