Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn

THỨ BA, 24/11/2020 21:23:53

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết ông vừa được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24.11, sau 1 ngày làm việc với những phát biểu tham luận và bỏ phiếu, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo Ban điều hành Đại hội, tổng số đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam là 597, phát ra 580 phiếu bầu và thu về 533 phiếu. Phiếu hợp lệ là 531 và chỉ có 2 phiếu không hợp lệ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Danh sách Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X gồm 11 người, theo số phiếu thứ tự từ cao xuống thấp.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương cao nhất với 469 phiếu. Tiếp sau là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều 451 phiếu; nhà thơ Trần Đăng Khoa 420 phiếu; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ 386 phiếu; nhà văn Lương Ngọc An 377 phiếu; nhà văn Khuất Quang Thuỵ 346 phiếu.

Nhà văn Vũ Hồng 343 phiếu; nhà thơ Trần Hữu Việt 335 phiếu; nhà văn Trần Hùng 331 phiếu; nhà văn Phan Hoàng 287 phiếu và nhà văn Bích Ngân 285 phiếu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn
Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch, nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà thơ Trần Đăng Khoa giữ chức Phó Chủ tịch.

Ngày 25.11, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức ra mắt Đại hội.

Cũng trong ngày 24.11, nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX đã xin rút ứng cử vào Ban Chấp hành khóa mới.

Theo Vietnamnet