Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VIII vào tháng 8.2021

THỨ SÁU, 25/09/2020 17:30:14

Thông tin trên được nêu trong kế hoạch tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.


Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trong một lần đi sáng tác thực tế
Theo kế hoạch, từ tháng 2 - 4.2021 sẽ thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng và tiếp nhận các tác phẩm dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020. Tháng 5 - 6.2021, Ban giám khảo chấm vòng sơ khảo và chung khảo. Tháng 7.2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định trao thưởng và tổ chức trao giải vào tháng 8.2021.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn được tổ chức 5 năm một lần, trao giải cho những tác giả có tác phẩm chất lượng cao, hình thức sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh cũng như cả nước. 

Giải thưởng cũng nhằm động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng yêu văn học nghệ thuật không ngừng nỗ lực, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao, phản ánh hình ảnh con người, quê hương Hải Dương.
HUYỀN ANH