Cấp 6 tỷ đồng mua 30 bể bơi thông minh cho các địa phương

THỨ SÁU, 12/06/2020 07:00:41

30 bể bơi thông minh năm nay dự kiến cấp về cho các xã, phường, thị trấn và mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 2-3 bể.

UBND tỉnh đã quyết định bổ sung nội dung mua sắm bể bơi thông minh cho các huyện, thị xã, thành phố trong phần mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện Đề án xây dựng ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2020, UBND tỉnh cấp 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để mua 30 bể bơi thông minh cho các huyện, thị xã, thành phố.

Đề án trên được UBND tỉnh phê duyệt từ ngày 31.10.2016. Mục tiêu là đến năm 2020 sẽ xây dựng được 199 ao bơi hợp vệ sinh nhưng đến nay tỉnh mới cấp kinh phí hỗ trợ xây được 20 ao. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều địa phương chưa bố trí được địa điểm xây ao bơi phù hợp. UBND tỉnh điều chỉnh đề án theo hướng hỗ trợ linh hoạt, trong đó có cơ chế hỗ trợ bể bơi di động cho các địa phương. Năm 2019, UBND tỉnh đã cấp 2,4 tỷ đồng mua 12 bể bơi di động cho Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

30 bể bơi thông minh năm nay dự kiến cấp về cho các xã, phường, thị trấn và mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 2-3 bể.

AN THANH