Hướng dẫn tạm thời tiếp nhận điều trị và giảm lây nhiễm COVID-19 ở người nhiễm HIV

THỨ HAI, 20/04/2020 06:26:34

Một số cơ sở điều trị HIV/AIDS vẫn còn lúng túng trong tiếp nhận người bệnh từ các cơ sở điều trị khác chuyển đến cũng như công tác giảm thiểu lây nhiễm COVID-19 ở người nhiễm HIV.


Trước thực trạng một số cơ sở điều trị HIV/AIDS vẫn còn lúng túng trong xử lý một số trường hợp tiếp nhận người bệnh, cấp thuốc ARV từ các cơ sở điều trị khác chuyển đến cũng như đối với công tác giảm thiểu lây nhiễm COVID-19 ở người nhiễm HIV, mới đây, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã có công văn hướng dẫn tạm thời về vấn đề này.

Theo đó, các cơ sở điều trị HIV/AIDS:

Khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây truyền COVID-19 theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19.2.2020 của Bộ trưởng Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 2019 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bố trí bàn khám, cấp thuốc ARV riêng cho người bệnh có biểu hiện viêm đường hô hấp hoặc có yếu tố dịch tễ nguy cơ nhiễm COVID-19, không khám chung với người bệnh nhiễm HIV khác.

Thông báo cho người bệnh thực hiện các nội dung sau:

- Khi có triệu chứng của viêm đường hô hấp hoặc có các yếu tố dịch tễ nguy cơ nhiễm COVID-19 thì gọi điện thông báo ngay cho cơ sở điều trị để được hướng dẫn đi khám tại các cơ sở y tế phù hợp nhằm sàng lọc và chẩn đoán nhiễm COVID-19.

- Thông báo cho cơ sở điều trị nếu bị cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và số điện thoại của người bệnh cho cơ sở điều trị để liên hệ khi cần.

- Đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào khám, bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác.

Tiếp nhận, khám bệnh theo quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BYT ngày 16.10.2018: Ưu tiên khám cho người bệnh có yếu tố dịch tễ hoặc có biểu hiện viêm đường hô hấp nghi nhiễm COVID-19 tại bàn khám riêng. Trường hợp người bệnh có yếu tố nghi nhiễm COVID-19, thực hiện cấp thuốc và thanh toán chi phí khám bệnh tại bàn khám riêng, không để người bệnh tự đi lĩnh thuốc và thanh toán theo quy trình hiện hành. Trực tiếp đưa người bệnh đến buồng khám hô hấp theo quy định. Có thể sử dụng sổ y bạ/sổ khám bệnh có ghi đầy đủ thông tin để lập bệnh án và cấp thuốc ARV đối với người bệnh chuyển đến từ cơ sở y tế đang bị cách ly do tác động của dịch COVID-19 (cần ghi rõ thông tin không có giấy chuyển tuyến vào bệnh án của người bệnh).

Trường hợp sổ y bạ/sổ khám bệnh không ghi đầy đủ thông tin theo quy định hoặc người bệnh đang điều trị thuốc ARV tại các tỉnh/thành phố khác thì cơ sở y tế đề nghị người bệnh thông báo cho phòng khám nơi đang điều trị sao chụp giấy chuyển tuyến, gửi người bệnh làm cơ sở cho việc lập bệnh án, cấp phát thuốc.

Ghi số điện thoại của cơ sở điều trị hoặc số điện thoại để người bệnh liên hệ trong trường hợp cơ sở bị cách ly vào sổ y bạ/sổ khám bệnh của người bệnh

Tạm dừng hoặc trì hoãn thực hiện các xét nghiệm thường quy theo dõi điều trị thuốc ARV, bao gồm xét nghiệm tải lượng HIV. Chỉ thực hiện các xét nghiệm thực sự cần thiết trong việc quyết định phác đồ điều trị cho người bệnh hoặc có các bệnh cảnh lâm sàng phát sinh.

Trường hợp người bệnh đang điều trị bị cách ly hoặc chuyển điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế khác thì cơ sở điều trị thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố triển khai các biện pháp cấp thuốc phù hợp, tuyệt đối không để người bệnh bị gián đoạn điều trị thuốc ARV.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Phòng chống HIV/AIDS để phối hợp giải quyết. Cục Phòng chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục có hướng dẫn bổ sung nhằm bảo đảm người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục.

Theo Sức khỏe và Đời sống