[Infographics] Khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ

THỨ BẢY, 23/05/2020 07:10:51

Khám sàng lọc nhằm phát hiện trường hợp bất thường cần lưu ý để quyết định cho trẻ tiêm vaccine, không tiêm hoặc hoãn lại.