Lưu ý an toàn trong trường học đối với học sinh

THỨ BẢY, 06/06/2020 10:20:20

Dưới đây là 5 lưu ý an toàn trong trường học đối với học sinh để bảo đảm an toàn cho trẻ khi tới trường.