Người dân cần biết và tránh những gì trong thời gian từ ngày 28.3 đến 15.4?

THỨ BẢY, 28/03/2020 18:02:47

Người dân cần chú ý cấm tụ tập đông người, thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa người với người ở các địa điểm công cộng, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, trừ các loại hàng thiết yếu.