Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

THỨ BA, 05/05/2020 17:50:52

Tỉnh đề ra mục tiêu hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo xong trước ngày 15.5.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Ngoài quy định 7 nhóm đối tượng và điều kiện hỗ trợ, mức, thời gian hỗ trợ cơ bản theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cũng như Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch đề cập đến một số chính sách khác như người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa không quá 12 tháng. Những đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được xem xét hỗ trợ theo nguồn trích từ quỹ vận động của MTTQ và Hội Chữ thập đỏ các cấp. 

Về nguyên tắc, hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2chính sách trở lên theo Nghị quyết 42 của Chính phủ chỉ được hưởng 1 chế độ cao nhất. 

Tỉnh đề ra mục tiêu hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo xong trước ngày 15.5. Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh cá thể đủ tiêu chuẩn theo quy định trong các tháng 4, 5 và 6. 

Kinh phí thực hiện sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và quỹ dự trữ tài chính của tỉnh, nguồn cải cách tiền lương còn dư (cả 2 nguồn này đều gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và các nguồn kinh phí hợp lý khác. Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
 
NGỌC HÂN