[Infographics] 6 thay đổi đáng chú ý về biển kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ

THỨ BẢY, 25/07/2020 19:53:31

Thông tư 58 của Bộ Công an quy định nhiều điểm mới về biển kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ.