[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

THỨ TƯ, 06/05/2020 11:40:26

Có hiệu lực từ ngày 1.5, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ban hành ngày 5.3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3.10.2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật.