Khoảng cách an toàn tối thiểu trong chăn nuôi trang trại

THỨ BA, 10/12/2019 12:56:16

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi.

Theo đó, khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu 150 m. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 m; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300 m. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu 500 m. Khoảng cách giữa 2 trang trại chăn nuôi của 2 chủ thể khác nhau tối thiểu 50 m.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định về khoảng cách, phương thức di chuyển đàn ong mật như điểm đặt ong mật là nơi có tối thiểu 50 đàn ong nội hoặc 100 đàn ong ngoại; khoảng cách tối thiểu giữa 2 điểm đặt ong nội là 1km; giữa 2 điểm đặt ong ngoại 2 km; giữa 2 điểm đặt ong nội với ong ngoại 2km. Đàn ong mật khi di chuyển phải có nguồn gốc rõ ràng; có lịch trình trước khi di chuyển; có phương tiện phù hợp bảo đảm an toàn sinh học cho đàn ong, an toàn cho người và môi trường.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15.1.2020.