Miễn lệ phí môn bài 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

THỨ NĂM, 16/07/2020 15:25:25

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đây là nội dung được bổ sung tại Thông tư 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 9.7.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15.11.2016 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Theo quy định, bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm HTX, liên minh HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh, văn phòng đại diện; cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trường hợp tổ chức mới thành lập; hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chi nhánh, văn phòng đại diện… của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trong thời gian này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Trường hợp có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mức thu là 1 triệu đồng/năm; doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm, mức thu 500.000 đồng/năm; doanh thu trên 100-300 triệu đồng/năm, mức thu 300.000 đồng/năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 23.8.2020.