Những ngày nghỉ làm vẫn hưởng nguyên lương theo luật mới

THỨ NĂM, 30/04/2020 15:39:27

Người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ vào dịp 2/9 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021.

Theo quy định mới, vào dịp 2/9 số ngày nghỉ sẽ là hai thay vì một như trước. Nội dung này được cụ thể hóa tại khoản 1 điều 112 về các ngày nghỉ lễ, Tết: Tết Dương lịch (nghỉ một ngày), Tết âm lịch (5 ngày), ngày Chiến thắng (30/4, một ngày), ngày Quốc tế lao động (một ngày), Quốc khánh (ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau), Giỗ Tổ Hùng Vương (một ngày). Tổng cộng, người lao động dược nghỉ 11 ngày, hưởng nguyên lương.

Người lao động còn được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp: kết hôn (nghỉ 3 ngày); con đẻ, con nuôi kết hôn (một ngày); cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng qua đời (3 ngày)... 

Bộ luật Lao động 2019 giữ nguyên quy định hiện hành về việc "người lao động làm việc đủ 12 tháng một năm thì được nghỉ phép 12 ngày, hưởng nguyên lương". Cùng làm đủ thời gian như vậy, người chưa thành niên, khuyết tật hoặc lao động có công việc nặng nhọc, độc hại được nghỉ 14 ngày. Số ngày nghỉ tăng lên thành 16 ngày với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại. Người làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động, số ngày nghỉ hàng năm của lao động nói trên được tăng thêm tương ứng một ngày.