Số văn bản quy phạm pháp luật sai nội dung giảm

THỨ TƯ, 22/04/2020 10:12:05

Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh kiểm tra 24 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong 6 tháng cuối năm 2019, phát hiện và kiến nghị xử lý 2 văn bản sai về nội dung.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh kiểm tra 24 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong 6 tháng cuối năm 2019, phát hiện và kiến nghị xử lý 2 văn bản sai về nội dung. Đến nay, các cơ quan tham mưu đang dự thảo văn bản để sửa đổi cho phù hợp. 

Thời gian qua, công tác tham mưu, soạn thảo, lấy ý kiến và thẩm định văn bản bảo đảm các thủ tục trình tự ban hành, chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật phát hiện có sai sót và kiến nghị xử lý đã giảm. Năm 2019, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 65 văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 14 văn bản có sai sót.

HN