Thiết kế cửa hàng xăng dầu phải tuân theo quy chuẩn

THỨ NĂM, 23/07/2020 08:32:06

Từ ngày 1.1.2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BCT do Bộ Công thương mới ban hành.

Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT. Theo đó, đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất: đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải bảo đảm các yêu cầu: Chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5m; đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m. Bãi đỗ xe để xuất nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường. Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m (so với cốt nền sân bên trong cửa hàng) bằng vật liệu không cháy. Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75 m.

Một điểm đáng chú ý của quy chuẩn mới là tại các cửa hàng xăng dầu phải có biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc bên cạnh nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa...