Tổ chức sử dụng thẻ ngân hàng để lừa đảo bị phạt đến 300 triệu đồng

THỨ NĂM, 21/11/2019 09:06:36

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, cá nhân trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bị phạt từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện giao dịch cho các mục đích lừa đảo, gian lận; thanh toán bù trừ giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật; chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng, chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ, sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code; thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

Nghị định này cũng quy định mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với cá nhân không niêm yết giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch hoặc niêm yết nhưng hình thức và nội dung không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Cá nhân không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định cũng bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Các mức phạt trên quy định áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31.12.2019.