Vi phạm hành chính lĩnh vực vật liệu nổ phạt đến 200 triệu đồng

THỨ BA, 10/09/2019 14:12:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chấtlà 50 triệu đồng,trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Điều này đồng nghĩa việc tổ chức sẽ bị phạt tối đa 200 triệu đồng.

Về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, thiết bị trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi không có bảng hiệu và đèn báo tại lối thoát hiểm của nhà xưởng, kho chứa hóa chất.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng, 10-15 triệu đồng, 15 - 20 triệu đồng, 30-50 triệu đồng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể. Đặc biệt, mức phạt tiền cao nhất từ 80 - 100 triệu đồng được áp dụng với một trong những hành vi vi phạm sau: Nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, giao nhiệm vụ; sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; thay đổi về công nghệ, thiết bị, mặt bằng hoặc nhà xưởng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; không thực hiện thử nghiệm hoặc cố tình làm sai lệch kết quả thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10.2019, thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp, Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 8.7.2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.