Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bị phạt tới 200 triệu đồng

THỨ NĂM, 08/10/2020 08:43:26

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng (cá nhân) và 100 triệu đồng (tổ chức). Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75 triệu đồng (cá nhân) và 150 triệu đồng (tổ chức). Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng (cá nhân) và 200 triệu đồng (tổ chức).

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Bên cạnh đó, nghị định quy định phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A; đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch; không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15.11.2020.