Câu lạc bộ Thiện nguyện sức trẻ Nam Sách giúp đỡ 2 trường hợp đặc biệt khó khăn

THỨ SÁU, 29/05/2020 10:04:45

Câu lạc bộ Thiện nguyện sức trẻ Nam Sách đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ 2 trường hợp đặc biệt khó khăn ở xã Nam Trung và xã Quốc Tuấn.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện sức trẻ Nam Sách đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 7 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ở xã Nam Trung; trao hơn 4,5 triệu đồng cho ông Nguyễn Xuân Hạnh ở xã Quốc Tuấn. CLB tiếp tục phát cháo miễn phí vào chủ nhật hằng tuần tại Trung tâm Y tế huyện.

CLB Thiện nguyện sức trẻ Nam Sách được thành lập năm 2017, đến nay đã thu hút khoảng 100 thành viên tham gia sinh hoạt.  

PV