18 mô hình cơ sở Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

THỨ SÁU, 17/07/2020 07:05:21

Đến nay, mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1-2 mô hình "Cơ sở hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân".

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 6 mô hình “Cơ sở hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, đạt kế hoạch cả năm, nâng tổng số lên 18 mô hình trong toàn tỉnh. 6 mô hình trên tại các xã Ngô Quyền (Thanh Miện), Kim Liên (Kim Thành), Hồng Phong (Ninh Giang), An Phượng (Thanh Hà), Vĩnh Hưng (Bình Giang) và phường Cổ Thành (TP Chí Linh). Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tham gia 1.249 buổi tiếp dân với 2.505 lượt người; tham gia hòa giải thành công 575 trong tổng số 683 vụ việc; phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý 64 buổi cho 3.557 lượt người. 

Các mô hình, hoạt động trên đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân phối hợp với chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và giảm bớt các vụ khiếu kiện của nông dân. 

Đến nay, mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1-2 mô hình "Cơ sở hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân". Hội Nông dân tỉnh bắt đầu thành lập các mô hình này từ năm 2016.

HT