52 ý tưởng tham gia Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" cấp tỉnh

THỨ BA, 21/04/2020 11:40:49

Sau gần 3 tháng phát động, Hội Phụ nữ tỉnh đã nhận được 52 ý tưởng của các cán bộ, hội viên tham gia Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" cấp tỉnh, tăng 4 ý tưởng so với năm 2019.

Nội dung các ý tưởng chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Qua đánh giá ban đầu, các ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhiều ý tưởng có thể đầu tư, phát triển lâu dài...

Hội Phụ nữ tỉnh đã chọn 16 ý tưởng mới, xuất sắc gửi tham dự Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

PV