56% số thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự đủ sức khỏe nhập ngũ

THỨ TƯ, 03/01/2018 10:34:21

12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển tại huyện Thanh Miện
Tỷ lệ thanh niên đi khám tuyển đạt 95% so với lệnh điều khám, 56% số thanh niên đủ sức khỏe; 89% có trình độ THPT và THCS; 11% tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp. TP Hải Dương và huyện Nam Sách có 100% số thanh niên được lệnh đã đi khám tuyển. Huyện Bình Giang và Ninh Giang có tỷ lệ thanh niên khám tuyển thấp nhất, với 89%.

Năm 2018, các địa phương của tỉnh giao quân cho 12 đầu mối của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân tổ chức vào ngày 5.3 (tức ngày 18 tháng giêng Mậu Tuất).
VĂN PHÚC