82 xã, phường, thị trấn tham gia chiến dịch truyền thông sức khỏe sinh sản

THỨ SÁU, 01/03/2019 16:14:22

Ngày 1.3, Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh triển khai chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản (SKSS)- KHHGĐ năm 2019.


Hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản - KHHGĐ năm 2019
Chiến dịch được triển khai tại 82 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Đây là những xã đông dân, điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Trong đó, 70 xã được tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động, các xã còn lại thuộc ngân sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia dân số -KHHGĐ.

Các xã phấn đấu tỷ lệ đặt dụng cụ tử cung đạt 60% kế hoạch năm, tiêm thuốc tránh thai 60%, thuốc cấy tránh thai 30%. Hỗ trợ khám và điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 16.800 người đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Khám thai và cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc thai; sàng lọc trước sinh, sau sinh cho tất cả phụ nữ mang thai có nhu cầu.

Cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã sẽ thành lập ban chỉ đạo triển khai chiến dịch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Cấp tỉnh và cấp huyện sẽ tổ chức các đội cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ lưu động, tăng cường kiểm tra, giám sát tại tất cả các xã triển khai chiến dịch.

Chiến dịch được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 1.3 đến hết ngày 30.4; đợt 2 tổ chức tại các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch từ tháng 7-10.2019
ĐỖ QUYẾT