87,3% số dân ở tỉnh Hải Dương có thẻ bảo hiểm y tế

THỨ NĂM, 02/07/2020 09:50:22

Hải Dương hiện có hơn 1,6 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, tăng 33.000 người so với năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, hơn 1,3 triệu lượt người thực hiện khám chữa bệnh sử dụng bảo hiểm y tế. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1,6 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 33.000 người so với năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,3% số dân toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, hơn 1,3 triệu lượt người thực hiện khám chữa bệnh sử dụng BHYT. Quỹ BHYT đã chi trả tổng số hơn 690 tỷ đồng.

Những người thuộc hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình, ngoài việc được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn được tỉnh hỗ trợ mức đóng còn lại, bảo đảm được hỗ trợ 100% chi phí tham gia BHYT. Từ ngày 1.1.2020, tỉnh đã quyết định hỗ trợ 70% kinh phí mức đóng tham gia BHYT đối với người cao tuổi (từ 70 đến dưới 80 tuổi) và nhân viên các tổ thu gom rác của các thôn, khu dân cư.

THANH NGA