93,6% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá

THỨ TƯ, 15/01/2020 20:33:01

Chiều 15.1, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đánh giá năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào văn nghệ, thể thao ở các làng, khu dân cư phát triển thực chất. Các địa phương quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới... Đồng chí yêu cầu năm 2020, Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn.

Năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là năm đầu tiên xét duyệt danh hiệu văn hóa theo các tiêu chí mới, được quy định cụ thể tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh ta có điều chỉnh một số thang điểm phù hợp với đặc thù của tỉnh, nhằm khuyến khích người dân thực hiện. Toàn tỉnh có 524.343 trong tổng số 620.799 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 84,4%; 1.257 trong tổng số 1.343 làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá, chiếm 93,6%; 1.529 trong tổng số 1.832 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 83,5%.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh nhất trí đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 làng, khu dân cư và 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã duy trì danh hiệu đạt chuẩn văn hóa trong 5 năm.

HUYỀN ANH