Bão số 5 hướng vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ

THỨ BA, 11/09/2018 06:06:57

Sáng 11.9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 và hướng vào đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ.


Dự báo đường đi của bão số 5
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng  20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 800 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ vùng tâm bão. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 13.9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ vùng tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 14.9, vị trí tâm áp thấp nhhiệt đới ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
PV