Các cấp Hội Người mù Hải Dương: Lần đầu đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng

THỨ SÁU, 03/01/2020 17:30:08

​Sáng 3.1, Hội Người mù tỉnh Hải Dương tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


 Hội Người mù tỉnh Hải Dương có hơn 3.000 hội viên, tăng 87 người so với năm 2018

Đến nay, Hội Người mù tỉnh Hải Dương có hơn 3.000 hội viên, tăng 87 người so với năm 2018. Năm 2019, tổng doanh thu sản xuất và dịch vụ của các cấp hội trong tỉnh đạt hơn 10,2 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018. Đây là năm đầu tiên doanh thu sản xuất và dịch vụ của các cấp hội đạt trên 10 tỷ đồng. Hội Người mù tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương giải ngân hơn 1,1 tỷ đồng cho 63 hội viên vay vốn. 

Năm 2020, Hội Người mù tỉnh Hải Dương tiếp tục vận động các hội viên và người mù tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; khuyến khích người mù làm kinh tế; củng cố các cơ sở sản xuất hiện có, phát triển thêm dịch vụ mới để tăng doanh thu.

QUANG CHIẾN