Các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến

THỨ SÁU, 27/11/2020 21:40:35

Chiều 27.11, Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020.


Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết công tác thi đua năm 2020
Trong năm, các đơn vị đã  thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng, phát triển tổ chức hội. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn nội dung thi đua thường xuyên với các phong trào theo chuyên đề “Hải Dương thi đua giỏi, về đích sớm” phù hợp với điều kiện của từng đơn vị hội. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, quan tâm biểu dương kịp thời mô hình tiêu biểu. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của các hội, nội bộ đoàn kết, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, cán bộ tham gia công tác hội...

Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập từ tháng 3.2020, gồm 10 hội đặc thù cấp tỉnh: Hội Khuyến học, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Cựu Thanh niên xung phong.
PV