Cẩm Giàng phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

THỨ SÁU, 23/10/2020 15:01:40

Sáng 23.10, huyện Cẩm Giàng tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ngay tại lễ phát động, đã có 234 tập thể và cá nhân ủng hộ được tổng số tiền gần 126 triệu đồng.


 Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Huyện vận động, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ 1 ngày thu nhập; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi tham gia ủng hộ; các đơn vị hành chính, sự nghiệp ủng hộ từ 300.000 đồng trở lên; các gia đình tham gia ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, trừ hộ nghèo, gia đình chính sách.

Tại lễ phát động, đã có 234 tập thể và cá nhân ủng hộ được tổng số tiền gần 126 triệu đồng.

Huyện Cẩm Giàng triển khai vận động ở cấp huyện và các xã, thị trấn từ ngày 23.10 - 15.11.

TUẤN SỸ