Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

THỨ TƯ, 25/11/2020 18:03:51

Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.


Xe ô tô của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tuyên truyền lưu động qua một số tuyến phố ở TP Hải Dương 

Sáng 25.11, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15.11 – 15.12) và Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).

Xe ô tô lưu động của chi cục phát loa tuyên truyền các thông điệp hành động vì bình đẳng giới, phòng chống, xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên một số tuyến phố chính của TP Hải Dương.  

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm nay có chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Trong dịp này, Chi cục Dân số - KHHGĐ tăng cường truyền thông nhằm giáo dục và vận động thay đổi hành vi của toàn xã hội đối với vấn đề lựa chọn giới tính thai nhi; phổ biến kiến thức về giới, giới tính, sức khoẻ sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; triển khai sâu rộng các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ, vị thành niên nhằm hỗ trợ và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

PV