Cựu chiến binh vì cộng đồng

THỨ BẢY, 05/12/2020 17:53:15

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đội ngũ cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn tích cực góp phần xây dựng cộng đồng xã hội đoàn kết, trật tự, an toàn bằng nhiều mô hình cụ thể.

 
Ông Vũ Chiến Đấu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng là người đưa ra sáng kiến mô hình "Tiếng kẻng cựu chiến binh" ở huyện Bình Giang

Những tiếng kẻng an toàn

Ở tuổi 70, rời quân ngũ đã 20 năm nhưng ông Vũ Chiến Đấu, Chi hội trưởng Chi hội CCB Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng (Bình Giang) vẫn hừng hực chất lính. Ông là người đề xuất mô hình "Tiếng kẻng CCB" và tổ CCB tự quản với 16 thành viên. Đúng 21 giờ hằng ngày, tiếng kẻng của hội viên CCB lại nhắc nhở mọi người chú ý bảo đảm an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của gia đình. Vào tháng "củ mật", kẻng được mang lên gác 3 để âm thanh vang rõ khắp làng. Tổ tự quản thay nhau tuần tra trong làng, trong xóm. Khi có kẻ gian, kẻng sẽ vang lên báo động cộng đồng... 

Khởi phát từ năm 2018, đến nay, mô hình này đã lan tỏa khắp 94 chi hội CCB trong huyện, tạo nòng cốt xây dựng cộng đồng đoàn kết, chủ động phòng chống trộm cắp, tệ nạn xã hội. 

Tại huyện Tứ Kỳ, đơn vị duy trì thành tích "Đơn vị xuất sắc" trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" có 63 tổ tự quản về an ninh trật tự với hơn 300 hội viên CCB tham gia. Cũng như Bình Giang, Tứ Kỳ có mô hình "Tiếng mõ CCB" ở làng La Xá (Dân Chủ) do nữ CCB Đỗ Thị Ngẫm điều hành. Các thành viên trong tổ CCB tự quản La Xá đã chủ động giữ yên bình thôn xóm, góp phần giúp nơi đây trở thành làng an toàn về an ninh trật tự. 

Tiếp nối truyền thống

Hội CCB tỉnh hiện có hơn 114.000 hội viên, trong đó có hơn 33% là đảng viên. Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua có 1.669 hội viên được bầu vào cấp ủy chi bộ thôn, khu dân cư,  878 hội viên là đảng ủy viên cơ sở và 63 hội viên tham gia cấp ủy cấp trên cơ sở. 

Đội ngũ CCB luôn thể hiện vai trò nòng cốt, đi đầu trong các phong trào đoàn kết xây dựng gia đình, làng văn hóa, làng an toàn, xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Giang khẳng định: "Hội viên CCB của huyện đã tích cực, gương mẫu đóng góp trong xây dựng giao thông nông thôn; tham gia dân vận với sức thuyết phục cao. Nhiều CCB đã góp phần quan trọng cho thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở...".

Theo Hội CCB tỉnh, các cấp Hội CCB luôn duy trì vai trò nòng cốt gương mẫu, phối hợp với thực hiện các chương trình hành động theo nghị quyết của các cấp ủy đảng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. Điển hình như CCB tích cực tham gia phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia công tác dân vận, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, nhất là trong dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở;  đấu tranh chống tham nhũng, phòng chống dịch Covid-19, chung tay bảo vệ môi trường... 

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tổ chức 264 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ tại các trường học cho 64.628 lượt thanh niên, học sinh; tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tránh xa tệ nạn xã hội… Các hội cơ sở tuyên truyền, vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các CLB tiếp tục phát huy truyền thống người lính, gương mẫu phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo; sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tham gia giữ gìn trật tự ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động 45.918 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt ở 239 câu lạc bộ, đạt91,82%.

Phát huy kết quả đạt được, hội viên Hội CCB tỉnh Hải Dương tiếp tục khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện phong trào thi đua "CCB gương mẫu", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện tốt quy chế dân chủ và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

THÀNH LONG