Đánh giá lại kết quả thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về tỉnh

THỨ NĂM, 09/07/2020 19:42:52

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị ngành y tế cần đánh giá lại kết quả thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về làm việc tại tỉnh để có giải pháp, đề xuất, kiến nghị thu hút nhân tài.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Y tế

Chiều 9.7, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về kết quả thực hiện công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển lĩnh vực y tế giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và thẩm tra tờ trình về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2021 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị ngành y tế không được chủ quan, luôn phải chủ động phòng chống dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngành cần đánh giá lại kết quả thực hiện Đề án thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh để có giải pháp, đề xuất, kiến nghị thu hút nhân tài. Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các đơn vị tự chủ…

Lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị ngành y tế có giải pháp tốt hơn để hoàn thành 2 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế...

THẾ ANH