Đầu tư trang thiết bị cho 42 đài truyền thanh cấp xã

THỨ SÁU, 17/01/2020 10:47:18

42 đài truyền thanh cấp xã được UBND tỉnh hỗ trợ trên 17 tỷ đồng để mua sắm, lắp đặt trang thiết bị hệ thống truyền thanh nhằm đáp ứng tiêu chí thông tin và truyền thông.

42 đài truyền thanh cấp xã thuộc các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Kinh Môn được UBND tỉnh hỗ trợ trên 17 tỷ đồng để mua sắm, lắp đặt trang thiết bị hệ thống truyền thanh nhằm đáp ứng tiêu chí thông tin và truyền thông xã nông thôn mới nâng cao. Mỗi xã được hỗ trợ 400 triệu đồng. Riêng các xã Ngô Quyền (Thanh Miện), Nhân Quyền (Bình Giang) được hỗ trợ 500 triệu đồng/xã.
HÀ NGÂN