Giảm số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

THỨ NĂM, 23/04/2020 11:27:13

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giảm 8 cơ sở so với cùng kỳ năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh, giảm 8 cơ sở so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong quý I, đơn vị đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 62 triệu đồng. 

Đến nay, toàn tỉnh có 2.282 trong tổng số 2.375 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc Sở Y tế quản lý (chiếm 96,1%) đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

THẾ ANH