Hải Dương góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

THỨ SÁU, 22/01/2021 06:32:30

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết.


Các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại. Trong ảnh: Các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại bộ phận “một cửa” của UBND TP Hải Dương

Quyết liệt trong chỉ đạo

Theo đánh giá của Chính phủ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp trong phạm vi trách nhiệm của mình. Nhờ đó, nhiều rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh đã được dỡ bỏ. Nhiều yếu tố, vấn đề về xã hội, quản lý, quản trị liên quan tới chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia được chú trọng chỉ đạo giải quyết. Thứ hạng của Việt Nam trong tất cả các bảng xếp hạng quan trọng của quốc tế đều được cải thiện. 

Có được kết quả trên là sự cố gắng không nhỏ của các tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Dương. Thời gian qua, Hải Dương đã tích cực triển khai đồng loạt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tháng 3.2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động số 893, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, ngành nắm bắt, hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của DN. Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo cán bộ tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN. 


Cán bộ ngành thuế Hải Dương tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục về thuế (Ảnh tư liệu) 

Kết quả tích cực

Hiện nay, 100% TTHC của các sở, ban, ngành của tỉnh đã được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. UBND cấp huyện đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết TTHC theo hướng hiện đại. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương và hệ thống “Một cửa điện tử” thống nhất tập trung trên địa bàn tỉnh. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và đang cung cấp 1.930 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Năm 2019, chỉ số xếp hạng sẵn sàng ứng dụng CNTT của Hải Dương xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018; chỉ số ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ điện tử của tỉnh xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc...

Để tạo điều kiện hỗ trợ các DN, tổ chức và người dân, một số sở, ngành đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong nhiều lĩnh vực. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh từ 3 ngày xuống tối đa 2 ngày làm việc. Lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đã giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với DN mới thành lập, DN nhỏ, siêu nhỏ từ 30 ngày làm việc xuống còn không quá 10 ngày. Các thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường còn 20 ngày, giảm 10 ngày so với quy định.

Cuối năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC đối với cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua phiếu đánh giá. Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, kết quả đánh giá cho thấy, gần 67% số phiếu đánh giá độ hài lòng ở mức rất tốt; 31,5% số phiếu đánh giá độ hài lòng ở mức tốt... 

Năm 2020, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung nắm bắt những khó khăn vướng mắc của DN do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ cho DN. Cục Thuế tỉnh đã duy trì làm thêm ngày thứ bảy cuối mỗi tháng để giải quyết những tồn tại vướng mắc của các DN trong thực hiện thủ tục về thuế, tổ chức tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Chi cục Hải quan Hải Dương duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ công tác hỗ trợ DN trong hoạt động xuất nhập khẩu...

NGUYỄN LAN